021-22584552
ساعت کاری: 8 الی 17

دبیرستان‌مصباح علم

آدرس ما
تهران، خیابان دولت پلاک 268
با ما در ارتباط باشید
​mesbahelm.ir@gmail.com
شماره تماس
(021) 22584552

فرآیند ارزیابی

مهر که می شود، باز تلاشها و نگرانیها برای نمره گرفتن شروع می‌شود؛  حساب کتاب معلم‌ها و بچه‌ها و مسئولان مدرسه و... . خلاصه، همه یک جورهایی دنبال نمره‌اند! نمره برای بهترین دانش آموز شدن، بهترین معلم شدن... . امّا تلاش این مجموعه آن است تا به خلاف آمد عادت، مسیری در پیش گیرد که برای فرزندان عزیزمان سودمندتر باشد. همانطور که می‌دانید، سعی ما، پیاده‌سازی رویکرد یادگیری با طعم لذت است و از ارزشیابی‌های تنش‌زا و رقابت‌های پراسترس پرهیز داریم.
اما چه انتظاری از یک ارزشیابی درست می‌رود:
1.ارزیابی جامع از ابعاد یادگیری
2.حرکت به سمت تقویت روحیه خود ارزیابی و توانمندیهای مربوطه
3.مقایسه دانش آموز با خودش و نه با بقیه (درک تفاوتهای فردی و پرهیز از رقابتهای استرس زا)
4.بالا بردن انگیزش درونی برای رشد و یادگیری
5.بازخوردی گویا(گویا برای مشاور، اولیا و شخص دانشآموز) و راهگشا از سطوح یادگیری دانش آموز 
6.خروج از امتحان محوری به عنوان مبنای نظام ارزشیابی سنتی(در این گزاره، امتحان به معنای کلاسیک آن، نه مفهوم کلی ارزشیابی، مدنظر است.)

و این ها همه، جز به مهر و هم دلی میسر نیست ...