021-22584552
ساعت کاری: 8 الی 17

دبیرستان‌مصباح علم

آدرس ما
تهران، خیابان دولت پلاک 268
با ما در ارتباط باشید
​mesbahelm.ir@gmail.com
شماره تماس
(021) 22584552

اردوهای تفریحی و سیاحتی

یکی از مهم‌ترین بخش‌های یک نظام آموزشی کارا، برنامه‌ها و اردوهای هدفمند و اثرگذار است. سعی ما بر آن بوده تا تقویم اجرایی این سال تحصیلی از اردوهای متنوعی تشکیل شده باشد. این اردوها عبارت‌اند از:
الف) اردوهای درون شهری:
1- اردوهای فرهنگی: مانند سینما، زیارت و ...
2- اردوهای طبیعت‌گردی: مانند اردوهای کوه گشت تابستان
3- اردوهای آدرنالین: مانند اردوی شهربازی، کارتینگ و ...
4- اردوهای علمی: مانند اردوی باغ کتاب، رصد و ...
ب) اردوهای برون شهری:
1- اردوی زیارتی-ورزشی مشهد
2- اردوی طبیعت گردی
3- اردوهای سیاحتی

اردوهای تفریحی