021-22584552
ساعت کاری: 8 الی 17

دبیرستان‌مصباح علم

آدرس ما
تهران، خیابان دولت پلاک 268
با ما در ارتباط باشید
​mesbahelm.ir@gmail.com
شماره تماس
(021) 22584552

فرآیند یادگیری

نکته مهم در فرایند یادگیری در مدرسه مصباح علم، توجه به اصل یادگیری با طعم لذت است. ما در این راستا بر خود می‌دانیم تا یک فضای دلچس آموزشی برای فرزندان‌مان فراهم آوریم. اما شاخصه‌های این فضای آموزشی چیست؟

دو سویه بودن مفهوم تربیت (نه دانش آموز محور مطلق و نه معلم محور مطلق)
تایید و احترام به آزادی چارچوب مدار 
نگاه جامع به نیازهای دانش‌آموز در طراحی و اجرای برنامه‌ها 
حفظ و ارتقای سطح علمی-آموزشی دانش آموز
احترام به قدرت خلاقیت دانش‌آموز در جهت بالا بردن این قوه
ایجاد و تقویت ذهن باز و تفکر انتقادی دانش‌آموز
مطالب درسی در زمان درست خود بیان شوند، تا با دانسته‌های زیاد طراوت ذهن دانش‌آموز از بین نرود. 
حفظ فراغت برای تحریک اشتیاق علمی دانش آموز در پی تکالیف محدود در منزل
تناسب خواسته‌های مدرسه با ظرفیت دانش‌آموز
لزوم داشتن برنامه برای دانش‌آموزانی که سطح بالاتری در زمینه‌ای خاص دارند.

فرآیند یادگیری