021-22584552
ساعت کاری: 8 الی 17

دبیرستان‌مصباح علم

آدرس ما
تهران، خیابان دولت پلاک 268
با ما در ارتباط باشید
​mesbahelm.ir@gmail.com
شماره تماس
(021) 22584552

مشاوره‌های فردی و تحصیلی​​​​​​​

دانش‌آموزان علاوه بر جلسات مشاوره آموزشی گروهی، در هر ماه یک بار با حضور در جلسات خصوصی مشاوره تحصیلی، به تحلیل نتایج آزمونها و بررسی برنامه و روند آموزشی خود می‌پردازند.
هم‌چنین برنامه‌های ویژه‌ای برای بحث هدایت تحصیلی و انتخاب رشته دانش‌آموزان نهم در طول سال تحصیلی خواهیم داشت